کات ۶ - مناسبِ پایه‌های ۵ و 6 - مدت دسترسی ۳۶۵ روز
        نسخه        توضیحات قیمت  جزئیات و لینکِ خرید
پایه

              ناموجود              

۱۷۳ هزار تومان

          ۸۹ هزار تومان          

تماس بگیرید

۰۹۱۰۲۲۴۱۴۹۷


کامل


           آموزش آنلاین تعاملی     

         پاسخ تشریحی و تستی

نسخهٔ منتخب

۳۷۵ هزار تومان

۲۷۹ هزار تومان

تماس بگیرید

۰۹۱۰۲۲۴۱۴۹۷


ویژه


ناموجود

ظرفیتِ محدود

۸۹۹ هزار تومان

تماس بگیرید

۰۹۱۰۲۲۴۱۴۹۷

* هنگامِ انتقال به درگاهِ پرداخت، به تمامِ قیمت‌ها، ۹ درصد مالیات بر ارزشِ افزوده، اضافه می‌شود.

نسخهٔ رایگان اطلاعاتِ بیشتر