یکی از خدماتِ انستیتو ریاضیات سیستان سنجش‌های تعیینِ سطح در سطوح و پایه‌های مختلف است. این سنجش‌ها ممکن است به شکل یک امتحانِ چند سؤالیِ آنلاین یا آفلاین و یا به صورتِ مصاحبه‌های آنلاین یا حضوری باشند و برخی از آن‌ها رایگان و برخی هم مستلزم پرداختِ هزینه‌اند. 
یکی از محبوب‌ترین تعیینِ سطح‌های سیستان، مربوط به مسابقه‌های دانش‌آموزی مانندِ المپیادِ ریاضی و آزمون‌های ورودیِ مدارس خاص‌ است.
در ادامه می‌توانید لیستِ تعیین سطح‌ها را ببینید. توجه کنید که برای شرکت در آن‌ها باید در این کتابخانه یک حساب کابری ساخته باشید.


پایهٔ ششم

پایهٔ نهم