4. قوانینِ مشترک

 ۱. بازی را نفرِ سیاه شروع می‌کند. نفرِ سیاه با قرعه انتخاب می‌شود (مثلاً با  ریختن تاس یا سنگ-کاغذ-قیچی).
 ۲. هر کس در هر نوبت حداکثر یک مهره را روی صفحه قرار می‌دهد (در بعضی بازی‌ها ممکن است بازیکنی تصمیم بگیرد که در نوبتش هیچ مهره‌ای روی صفحه نگذارد).
 ۳. مهره‌ها روی نقاطِ محلِ برخوردِ خطوط قرار می‌گیرند و نه درون مربع‌ها.
 ۴. مهره‌ای که روی صفحه قرار داده شد، روی صفحه حرکت نمی‌کند یا تغییر رنگ نمی‌دهد. فقط ممکن است تحت شرایطی از زمینِ بازی حذف شود.  
 ۵. در هر مرحله هر کس می‌تواند مهره‌اش را هر جایی از صفحه که می‌خواهد بگذارد (به جز مواردی که در قوانین 6 و 7 گفته شده‌اند).
 ۶. خودکشی ممنوع است! پس کسی نمی‌تواند مهره‌اش را جایی بگذارد که بلافاصله یک یا چند مهره‌اش اسیر شوند. به این قانون می‌گوییم «قانون خودکشی».
 ۷. یک صحنه از بازی نمی‌تواند بیش از یک بار تکرار شود و نباید در دورِ بی‌نهایت افتاد. به این قانون می‌گوییم «قانون کو». پس اگر حرکتی از یک بازیکن باعث شود بازی در همان وضعیتی قرار بگیرد که دقیقاً قبل از آخرین حرکتِ حریفِ او در صفحه بوده است، طبق قانون کو، انجام این حرکت ممنوع است.
 ۸. در بازی‌های تیمی اعضای تیم‌ها نمی‌توانند با یار خودشان مشورت کنند. در واقع در طول بازی کسی نباید هیچ صحبتی با حریف یا یار خودش بکند. مگر در شرایطی که یک نفر یا یک تیم بخواهد تسلیم شود.*
----------------------------------------
*البته که رجزخوانی بخشی جدایی‌ناپذیر از بازی‌های رقابتی است!
----------------------------------------