2. کیــپان

هدفِ این بازی این است که پنج تا از مهره‌های خودتان را پشت سر هم، در یک ردیفِ افقی یا عمودی یا مورب قرار دهید. اولین کسی که بتواند این کار را انجام دهد، برندۀ بازی است. فقط چند قانون ساده وجود دارد:

       ۱. بازی را نفرِ سیاه شروع می‌کند. نفرِ سیاه با قرعه انتخاب می‌شود (مثلاً با ریختنِ تاس یا سنگ-کاغذ-قیچی).

      ۲. مهره‌ها روی نقاطِ برخوردِ خطوط قرار می‌گیرند و نه درونِ مربع‌ها.

      ۳. در هر مرحله، هر کس دقیقاً یک مهره روی نقاطِ خالی قرار می‌دهد (منظور از نقاط، محل برخوردِ خطوط است).

      ۴. مهره‌ای که روی صفحه قرار داده می‌شود، تا پایان بازی حرکت نمی‌کند و تغییر رنگ نمی‌دهد.

در شکل ۱ می‌توانید حالت‌های مختلفی که یک نفر ممکن است برندۀ بازی شود را ببینید. در همۀ این شکل‌ها نفر سیاه بـرنده شده است.

شکل 1 - دفترچه راهنمای وِی‌چی


در این بازی، نفرِ سیاه به این دلیل که بازی را شروع می‌کند، شانس بسیار بالایی برای برنده شدن دارد. برای همین پیشنهاد می‌شود در سایتِ انستیتو شیوه‌های مختلفی که میتوان این نابرابری را کمتر کرد، ببینید.