1. پیش درآمد

با این تخته و مهره‌ها می‌توان به شیوه‌های گوناگونی بازی کرد. حتی می‌توانید با آن‌ها بازی‌های جدیدی اختراع و از طریق ایمیل  info@sistan.org  برای مـا ارسال کنید.

در این راهنما چند تا از بازی‌هایی که از قبل وجود داشته‌اند یا به ذهن ما رسیده‌اند را از ساده به سخت به شما معرفی خواهیم کرد. البته بهترین راه برای آشنا شدن با این بازی‌ها و استراتــژی‌های بازیِ آن‌ها این است که به بخش باشگاه بازی فکری در وبسایت انستیتو ریاضیات سیستان  www.sistan.org  سر بـزنید و یا در همین‌جا که هستید بمانید! و از یادگیری لذت ببرید. در وب‌سایت و کتابخانهٔ ریاضیِ سیستان  ویدیـــوها، متـــن‌هـــا و بازی‌های تعاملیِ زیادی برای کمک به شما وجود دارند. امید که با این تخته و مهره‌ها اوقات خوبی داشته باشید!

پیش از معرفی هر بازی چند اصطلاح و چند قانون کلی را اعلام می‌کنیم (البته که شما می‌توانید در بازی‌های اختراعی خودتان حتی این قوانین را هم تغییر دهید و در صورتی که بازی شما مورد تأیید داوران باشگاه قرار بگیــرد، قوانیـــن ایـــن بـــازیِ جدید را با نـــام خودتـــان در سایـــت منتشر می‌کنیم).

 تخته‌ای که در اختیار دارید دو طرف دارد، روی یک طرف آن ۱۹ خط افقی و ۱۹ خط عمودی و روی طرف دیگر ۱۵خط افقی و ۱۵ خط عمودی وجود دارد. روی طرف ۱۵ در ۱۵، یک زمینِ ۹ در ۹ (۹ خط عمودی و ۹ خط افقی) با خطوط پررنگ مشخص شده است که پیشنهاد می‌شود بازی‌ها را ابتدا روی آن زمین تمــرین کنید تا کم‌کم ماهر شوید. مهره‌های درون این جعبه برای بازی‌هایی که با ۸۱ مهره قابل انجام باشند، کافی است. چنانچه بخواهید بازی‌های روی صفحه‌های ۱۹ در ۱۹ و ۱۵ در ۱۵ و ۱۳ در ۱۳ را به صورت کامل انجام دهید، می‌توانید مهره‌های بیشتری را از طریق وبسایت انستیتو ریاضیات سیستان تهیه کنید. 

سه بازیِ اصلی در این دفترچه معرفی شده‌اندکه دو بازیِ اول یعنی کیپان (گوموکو) و نیم‌وِیچی (کَپچِرگو) به منظور آماده شدن بـرای بازیِ آخر آمده‌اند. بازیِ آخر که در اینجا با نام چینیِ آن «وِی‌چی» معرفی شده است، مسابقات رسمیِ جهانی دارد و به ویژه در کشورهای شرق آسیا طرفداران بسیاری دارد. از سال ۲۰۲۲ مقرر شده است که در بازی‌های آسیایی، کنار سایر رشته‌ها، مسابقات این رشته نیز برگزار شود. طبق شواهد، چند هزار سال قبل این بازی را چینی‌ها اختراع کردهاند و نامِ آن را وِی‌چی گذاشته‌اند. این بازی در بیشترِ کشورها با نام «گو» شناخته می‌شود. البته نام‌های دیگری هم دارد، مانند «بادوک» و «ایگو».