6. وِی‌چی

6.5. استراتژی‌های بازی

وِی‌چی یک بازی استراتــژیک به معنای دقیق کلمه است؛ احتمالاً اولین بازیِ استراتــژیکِ تاریخ. استراتــژی‌های این بازی از لحظۀ شروعِ بازی تا پایانِ آن بسیار متنوع و برخی بسیار ساده و برخی بسیار پیچیده‌اند. به همین دلیل است که آموزش دیدن برای ماهر شدن در این بازی به اندازۀ آموزش دیدن در شطرنج و حتی بیشتر از آن لازم است.می‌توانید برای دیدنِ استراتــژی‌های بازی عضو باشگاهِ وِی‌چی شوید. در همین سایت در بخش خانه، در اتاق مخصوصِ اعضای باشگاه وِی‌چی، عضو باشگاه شوید.