6. وِی‌چی

6.4. برندۀ بازی

برنده کسی است که پس از افزودنِ کومی امتیازِ بیشتری داشته باشد. پس از شمارشِ امتیازها و افزودنِ کومی، امتیازِ بازنده را از امتیاز برنده کم می‌کنیم و می‌گوییم برنده با فلان امتیاز بازی را برده است. مثلاً در شکل ۱۴ اگر سیاه دو اسیر گرفته باشد و سفید یک اسیر و کومی را ۱.۵ امتیاز در نظر بگیریم (چون صفحۀ این بازی ۵ در ۵ است)، نفر سیاه با ۳.۵ امتیاز برنده است.

عکس فرمول - دفترچه راهنمای وِی‌چی