6. وِی‌چی

6.2. امتیازها

در پایانِ بازی هر نقطه از سرزمینی که هر کس تصاحب کرده باشد و یا هر یک مهره‌ای که هر کس اسیر کرده باشد، یک امتیاز برای او دارد. مثلاً در شکل ۱۴ امتیازِ سیاه هفت و امتیازِ سفید سه است.

شکل 14 - دفترچه راهنمای وِی‌چی

ممکن است در پایانِ بازی نقاطی از زمین باشند که جزوی از سرزمین‌های هیچ‌یک از دو طرف نباشند. یعنی بتوان در آن مهره گذاشت بدون آنکه اسیر شدن قطعی باشد. در این شرایط،این نقاط جزو امتیازات هیچ‌کس نخواهند بود. مثلاً در شکل ۱۴ خانه‌ای که با ستاره مشخص شده است جزو امتیازهای هیچ رنگی نیست.