6. وِی‌چی

6.1. پایان بازی

بازی زمانی تمام می‌‌شود که دو طرف توافق کنند ادامه دادنِ بازی به نفع هیچ‌یک از دو طرف نیست. یعنی مهره‌های باقی‌مانده هرجور که روی زمین قرار بگیرند بــرندۀ بازی همان کسی خواهد بود که الان هم برنده است. در این صورت یکی از بازیکن‌ها می‌گوید پَس و اگر بازیکن دیگر هم بگوید پَس، بازی تمام شده است و وارد مرحلۀ شمارشِ امتیازها می‌شود. یعنی بازی تا جایی ادامه می‌یابد که دو طرف بگویند پَس. یک راهِ دیگر برای پایان دادن به بازی این است که یک نفر که خود را بازنده می‌بیند و مطمئن است با ادامه دادن به بازی به هر طریقی برنده نخواهد شد، به جای یک مهره هم‌زمان دو مهره روی صفحه بگذارد و خود را بازنده اعلام کند. در این صورت بازی بلافاصله وارد مرحلۀ شمارشِ امتیازها می‌شود و نیازی نیست کسی بگوید پَس.

تقریباً هیچ‌گاه پیش نمی‌آید که در وِی‌چی تمام مهره‌ها روی زمین باشند. هرچه در این بازی ماهرتر شوید، زودتر متوجه خواهید شد که یک بازی تمام‌ شده است یا هنوز ممکن است بـــرنـــدۀ بازی عوض شود. یک مثال از یک بازیِ تمام‌شده در شکل ۱۲ آمده است. تلاش کنید این صحنه را در صفحۀ واقعی ایجاد کنید و ببینید چرا این بازی تمام شده است و با ادامه دادن به هر شکلی، بـرندۀ بازی عوض نخواهد شد؟

شکل 13 - دفترچه راهنمای وِی‌چی