3. اصطلاحات مشترک وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی

3.10. پَــس

  •  پَس

هرگاه کسی نخواهد در نوبتِ خود بازی کند، می‌گوید: پَس. پَس به معنای عبور کردن است. انگار که بازیکنی از خیرِ بازی کردن در نوبت خود بگذرد! این کار در حالتِ عادی درست نیست، چون به حریف این فرصت را می‌دهد که بیشتر بازی کند. مگر آنکه کسی بازی را تمام‌شده بداند یا هیچ راهی برای بازیِ مؤثر در نوبتش پیدا نکند.