3. اصطلاحات مشترک وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی

3.9. کـــو

  • کـــو

اگر یک صحنه از بازی در طول بازی تکرار شود، می‌گوییم کو رخ داده است. کو در زبان ژاپنی به معنای واحد است. انگار که یک صفحۀ واحد، دو بار در بازی دیده شود (به قانون ۷ در بخش قوانینِ مشترک مراجعه کنید).

شکل 11 - دفترچه راهنمای وِی‌چی