3. اصطلاحات مشترک وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی

3.4. درجۀ آزادی

درجۀ آزادی

هر نقطهٔ خالی که بلافاصله با یک پاره‌خط افقی یا عمودی به یک مهره وصل باشد، درجهٔ آزادی آن مهره به حساب می‌آید.

شکل 4 - دفترچه راهنمای وِی‌چی

توجه کنید که رشته‌ها درجه‌های آزادی تمام مهره‌های خود را روی هم جمع می‌کنند. یعنی اگر مهره‌ای در یک رشته باشد، درجۀ آزادی‌اش به درجۀ آزادی کل رشته اضافه می‌شود.

شکل 5 - دفترچه راهنمای وِی‌چی