3. اصطلاحات مشترک وِی‌چی و نیم‌وِی‌چی

3.3. رشته

  • رشـــــتــه

هر رشته یا گروه، تعدادی از مهره‌هاست که با خطوطِ افقی یا عمودی به هم متصل‌اند. یک مهره خودش، به تنهایی، یک رشتۀ تکی است. اتصال مهره‌ها با خطوطِ موربِ فرضی یک رشته تولید نمی‌کند.

شکل 2 - دفترچه راهنمای وِی‌چی


شکل 3 - دفترچه راهنمای وِی‌چی