6. وِی‌چی

۱.  وِی‌چی ۲ نفره

هر نفر با قرعه صاحبِ یکی از رنگ‌ها شود و جعبۀ مربوط به رنگ خودش را در کنار خود بگذارد. به خاطر داشته باشید که بازی را همواره نفرِسیاه شروع می‌کند. 

نفرِ سیاه یک مهره در هرجای دلخواه از زمین قرار دهد. بلافاصله نوبت نفر سفید است و همین طور به ترتیب هر نفر بعد از حریف بازی کند و یک مهره در هرجای زمین که می‌خواهد بگذارد. تنها محدودیت‌هایی که برای قرار دادن مهره روی زمین وجود دارند مربوط به «قانون خودکشی» و «قانون کو» است. 

در این بازی برخلاف نیم‌وِی‌چی تنها هدفِ بازی این نیست که رشته‌های حریف را اسیر کنید. در واقع هدف نهاییِ این بازی گرفتنِ امتیاز بیشتر است. به دو روش می‌شود در این بازی امتیاز گرفت:  تصاحبِ سرزمین  و  گرفتنِ اسیر

سرزمین‌های هرکس بخش‌هایی از زمینِ بازی‌اند که اگر حریف در آن‌ها مهره‌ای بگذارد، بالأخره در آنجا گیــرخواهد افتاد و اسیر خواهد شد. انگار که آن بخش‌ها را مین‌گذاری کرده‌باشند. یعنی اگر با قرار دادنِ مهره‌هایتان در زمینِ بازی، بخش‌هایی به وجود بیاورید که بازی کردنِ حریف در آن‌ها برایش بی‌فایده و حتی مضر باشد، شما آن بخش را قلمرو یا سرزمین خود کرده‌اید.

شکل 12 - دفترچه راهنمای وِی‌چی

همان طور که گفته شد این بازی برخلافِ نیم‌وِیچی با گرفتنِ اولین اسیر تمام نمی‌شود و در واقع گرفتنِ اسیر بخشی از کاری است که بازیکن‌ها باید برای گرفتنِ امتیاز انجام دهند. هر رشته‌ای که اسیر شود، در جایی (مثلاً درونِ درب جعبۀ مهره‌ها) کنارِ اسیــرکننده قرار می‌گیــرد و در پایانِ بازی به عنوانِ بخشی از امتیازهای او به شمار خواهد آمد. 

پس شما بنابر استراتــژی‌ا‌ی که از ابتدا داشته‌اید و در طولِ بازی بر اساسِ حرکت‌های حریف آن استراتــژی را تقویت کرده‌اید، باید هم‌زمان حواستان باشد که اسیر نشوید، اسیر بگیــرید و از همه مهم‌تر، سرزمین تصاحب کنید.

✜ پایان بازی

✜ امتیازها

✜ کومی

✜ بــرندۀ بازی

✜ استراتژی‌های بازی

۲.  وِی‌چی ۴ نفره

هر دو نفر یک تیم را تشکیل می‌دهند. اعضای هر تیم در کنار یکدیگر و روبه‌روی تیم حریف می‌نشینند. 

هر تیم با قرعه صاحب یکی از رنگ‌ها شود و جعبۀ مربوط به رنگ خودش را در کنار خود بگذارد. هر تیم در نوبت خودش یک مهره می‌گذارد با این شرط که هر بار که نوبت تیمی می‌شود باید کسی از تیم مهره‌ای روی صفحه قرار دهد که دفعۀ قبل این کار را نکرده باشد و در نوبت بعدیِ تیم،  نفر دیگر مهره بگذارد. مثلاً اگر نامِ اعضای تیمِ سیاه، سیاه۱ و سیاه۲ و نام اعضای تیمِ سفید، سفید۱ و سفید۲ باشد، ترتیب قرار دادن مهره‌ها روی صفحه این چنین است: سیاه۱، سفید۱، سیاه۲، سفید۲، سیاه۱، سفید۱، سیاه۲، سفید۲، سیاه۱، ... و به همین ترتیب بازی ادامه می‌یابد.

همان طور که به خاطر دارید، طبق قانونِ۸ در بازی‌های تیمی افراد نمی‌توانند با هم‌تیمیِ خود صحبت کنند حتی برای مشورت کردن. این محدودیت باعثِ تمرکزِ بیشتر و در عین حال بالاتر رفتن هیجانِ بازی می‌شود. ممکن است یارِ شما استراتژی شما را به هم بریزد یا حرکت اشتباهی انجام دهد. شما نمی‌توانید دلخوری یا عصبانیت خود را در طولِ بازی به زبان بیاورید، فقط می‌توانید در فاصلۀ بین دو دست یا برای بازی‌های آینده با یکدیگر هماهنگ‌تر شوید. همچنین این قانونِ سکوت می‌تواند کمک کند برای شرایط مختلفِ بازی آماده شوید و در نتیجه در این بازی پیشرفت کنید و به مرور در انجام این بازی ماهر شوید.

تنها استثنا برای صحبت در بازی‌های تیمی زمانی است که یکی ازهم‌تیمی‌ها رو به یارِ خود با لحنی سؤالی از او می‌پرسد: پَس؟ در صورتِ مثبت بودنِ پاسخ (که بدونِ صحبت و فقط با اشارۀ سر است)، رو به تیمِ حریف می‌گوید پَس. برای تسلیم شدن و قرار دادنِ دو مهره هم همین طور. یکی از هم‌تیمی‌ها که بازی را تمام‌شده تصور می‌کند دو مهره را به یارش نشان می‌دهد؛ اگر یارش با سر تأیید کرد، دو مهره را روی زمین می‌گذارد و اگر به توافق نرسیدند، به بازی ادامه می‌دهند.

----------------------------------------
توصیۀ ما برای جذاب‌تر شدنِ بازی و نزدیک شدنش به نسخۀ جهانیِ آن که ژاپنی‌ها آن را توسعه داده‌اند، این است که اعضای هر تیم یک نفر زن و یک نفر مرد باشند. یک راه دیگر هم این است که یک نفر کم‌تجربه و یک نفر ماهر در بازیِ وِی‌چی، در هر تیم عضو باشند.
----------------------------------------