انستیتو ریاضیاتِ سیستان در زمینه‌های مختلفِ ریاضی، کلاسِ آموزشیِ آنلاین برگزار می‌کند. کلاس‌های انستیتو توسط بهترین مدرسانِ ریاضیِ کشور طراحی و اجرا می‌شوند. 

پیش از برگزاریِ کلاس‌ها یک جلسهٔ مصاحبهٔ ۱۵ دقیقه‌ای به شکل آنلاین برگزار می‌شود تا تیم آموزشیِ ما یک نیازسنجیِ اولیه از دانش‌آموز انجام دهد. پس از آن با هماهنگیِ مدرس و خانوادهٔ دانش‌آموز، در زمانِ موردِ توافقِ دو طرف، کلاس‌ها آغاز می‌شوند. 

کلاس‌ها به شکل فردی برگزار می‌شوند.

* در حالِ حاضر ظرفیت کلاس‌های عمومیِ انستیتو ریاضیات سیستان تکمیل شده است. در صورتِ باز شدن ظرفیت، در همین صفحه اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

در صورتی که می خواهید زمانی برای مصاحبه رزرو کنید، روی دکمهٔ زیر بزنید.

رزروِ مصاحبه

معمولاً تا ۱ روزِ کاری به درخواستِ مصاحبهٔ شما رسیدگی می‌شود و با شما تماس خواهیم گرفت.