آزمون‌های آزمایشی (شبیه‌سازهای) انستیتو ریاضیات سیستان برای آمادگی در آزمون‌های ورودیِ مدارس دوره‌اول انرژی‌اتمی و سایر مدارس خاص در پنج مرحله برگزار می‌شوند.

  • این آزمون‌های آزمایشی برای تمام واحدهای مدارس انرژی‌اتمی مناسب‌اند، زیرا از سال ۱۴۰۲ آزمون‌های ورودیِ این مدارس به صورت یک‌پارچه برگزار می‌شوند. فرقی نمی‌کند شما در کاشان باشید یا تهران، در واحد دختران باشید یا پسران، این شبیه‌سازها شما را برای آزمون آماده خواهند کرد. 
  • آزمون‌های ورودیِ مدارسِ انرژی اتمی معمولاً در دو مرحلهٔ چندگزینه‌ای (+ پاسخ‌کوتاه) و تشریحی (پس از قبولی در مرحلهٔ اول) برگزار می‌شوند. آزمون‌های این شبیه‌ساز نیز به همین صورت طراحی شده‌اند. مراحل اول، دوم و سومِ شبیه‌ساز به صورت چندگزینه‌ای برگزار می‌شوند و مرحلهٔ چهارم تشریحی است. فقط مرحله‌ٔ پنجم مخصوص کسانی است که در مرحلهٔ اول آزمونِ ورودیِ مدرسه قبول شوند. 
  • می‌توانید فقط در یکی از آزمون‌ها یا در همهٔ آن‌ها شرکت کنید. 
  • محتوای این شبیه‌سازها دقیقاً منطبق بر آزمون‌های سال‌های گذشته است و می‌تواند شما را برای آزمون‌ِ ورودی آماده کند. در برخی موارد از پرسش‌های سال‌های قبل هم استفاده شده است، اما بیشتر پرسش‌ها بر اساس شناخت ما از آزمون‌های ورودی انرژی اتمی تألیف شده‌اند. طراحانِ آزمون‌های شبیه‌سازِ سیستان همگی از مدرسین و طراحان و مصححین آزمون‌های انرژی اتمی‌اند. 
  • آزمون‌های چندگزینه‌ایِ شبیه‌ساز (مراحل ۱ تا ۳) به صورت سیستمی تصحیح می‌شوند و آزمون‌های تشریحی (مراحل ۴ و ۵) توسط طراحانِ سؤال‌ها تصحیح خواهند شد.
  • جلسات تحلیل آزمون، یک یا دو روز بعد از برگزاریِ شبیه‌ساز به شکل مجازی برگزار می‌شوند و لینکِ برگزاری هر جلسه در همین پلتفرم برای دانش‌آموزان ارسال خواهد شد. 
  • در تحلیلِ آزمونِ پنجم نکاتی که مصححینِ آزمون‌های انرژی اتمی مورد توجه قرار می‌دهند به دانش‌آموزان گفته می‌شود. 

زمان‌بندیِ شبیه‌سازها

شمارهتاریخِ آزمون زمانِ تحلیل آزمون هزینه نوع آزمون
۱۲۴  آذرماهِ ۱۴۰۲  ۲۶ آذرماه ۱۴۰۲  رایگان  چندگزینه‌ای
۲۱۸  اسفندماهِ ۱۴۰۲ -۱۱۷ هزار تومان  چندگزینه‌ای-پاسخ‌کوتاه
۳ ۱۷  فروردین‌ماهِ ۱۴۰۳-۱۵۷ هزار تومان  چندگزینه‌ای-پاسخ‌کوتاه
۴ ۷  اردیبهشت‌ماهِ ۱۴۰۳  -۳۴۷ هزار تومان  پاسخ‌کوتاه-تشریحی
۵ پیش از آزمونِ مرحله ۲-۶۷۷ هزار تومان تشریحی

* هنگام انتقال به درگاه، به هزینه‌های بالا، ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

  • برای ثبت‌نام در شبیه‌سازها تماس بگیرید.

                                                           


- برای شرکت در یک آزمونِ تعیین سطح نیز می‌توانید روی دکمهٔ زیر بزنید.
تعیینِ سطح


برای ثبتِ‌نام در کلاس‌های آمادگی برای آزمون ورودیِ انرژی اتمی نیز روی دکمهٔ کلاسِ آمادگیِ آزمون بزنید.
کلاسِ آمادگیِ آزمون


- در کتابچهٔ اردو زدن در ریاضیات، مسئله‌هایی می‌بینید که در این آزمون‌ها مطرح می‌شوند و با شیوهٔ حل آن‌ها آشنا می‌شوید. این کتابچه رایگان است.
اردو زدن در ریاضیات 


- در ویدئوی زیر نیز، نمونه‌ای از یک پرسش که در این آزمون‌ها طرح می‌شود در دسترس قرار دارد.

ویدئوی نمونه سؤال آزمون ورودی


- همچنین برای آشناییِ بیشتر با مدارس انرژی اتمی و جزئیاتِ ثبتِ‌نام در این مدارس، روی دکمهٔ زیر بزنید.
آشناییِ بیشتر با مدارسِ انرژی اتمی