SW: پیروزیِ قطعی (surewin)

منظور از پیروزیِ قطعی موقعیتی است که در آن یکی از بازیکن‌ها قطعاً بازی را خواهد برد

هنگامی که می‌گوییم شما پیروزیِ قطعی دارید، منظورمان این است که موقعیتی وجود دارد که حریف شما نمی تواند حرکت‌های خوبی برای جلوگیری از باخت انجام دهد. البته این در صورتی است که شما بهترین بازی خود را انجام دهید.


در اینجا رنگ سیاه یک موقعیتِ پیروزیِ قطعی دارد، به این معنی که سفید در برابر حملاتِ آتیِ سیاه، دفاعی ندارد. اگر توجه کنید، این موقعیتِ پیروزی قطعی در عین حال یک VCT است.


در شکل بالا می‌بینید که سیاه از حرکتِ یازدهم به درستی از موقعیتِ SW و VCT خود استفاده کرده و برندهٔ بازی شده است.

از این توضیحات چنین برمی‌آید که هر VCT و هر VCF یک SW نیز هستند.این طرز فکر معتقد است که اگر کسی VCT یا VCF داشته باشد، به این معنی است که او در همان زمان دارای یک موقعیت SW است.

بر خلاف این طرز فکر، هر موقعیت SW لزوماً به معنای VCT یا VCF نیست.

موقعیت‌هایی وجود دارند که یکی از رنگ‌ها دارای یکSW (پیروزی قطعی) است اما با حملات متوالی (VCT یا VCF) نمی‌توان به پیروزی رسید. این مورد، بسیار نادر اما مهم است. این موقعیت ها نیاز به تجزیه و تحلیل بسیار عمیق دارند تا حرکت صحیح را انجام دهیم -بدون اینکه ازسه‌تایی یا چهارتایی‌های پی در پی استفاده کنیم-.

تشخیص این موقعیت ها بسیار سخت است. اکثر بازیکنان بلافاصله وقتی با موقعیتی مواجه می‌شوند که احتمالاً یک پیروزی قطعی (SW) است، شروع به استفاده از سه‌تایی یا چهارتایی‌های خود می‌کنند، در نتیجه فرصت برنده شدن از بین می‌رود و SW خود را نابود می‌ کنند. مبتدیان مجبور نیستند این موقعیت ها را تشخیص دهند زیرا یافتنِ حرکتِ مناسب نیاز به تجزیه و تحلیل عمیق دارد.

در اینجا می توانید یک نمونه را مشاهده کنید:


در تصویر بالا نفر سیاه موقعیتِ پیروزی قطعی دارد اما با حملهٔ مداوم نمی توان به پیروزی رسید. سیاه تنها یک فرصت برای حملهٔ پیوسته دارد:


حرکت نهم: L8

حرکت دهم: K8

حرکت یازدهم: K9

حرکت دوازدهم: H11 یا M7

حرکت سیزدهم: L10 یا H7


باید توجه کنید که اگر نفر سیاه‌ شروع به حملهٔ مستقیم کند، در حرکتِ سیزدهم دچار مشکل می‌شود، زیرا سفید می‌تواند با یک سه‌تاییِ دوطرفه حملهٔ سیاه‌ را خنثی کند. اگر سفید بتواند حملهٔ سیاه را متوقف کند و کنترل بازی را از نفر سیاه بگیرد، سیاه موقعیت SW را از دست می‌دهد و بازی ادامه

خواهد داشت. به همین دلیل است که سیاه باید متوجه این موقعیت شود و بهترین حرکت را پیدا کند تا اجازه ندهد سفید کنترل بازی را در دست بگیرد. اگر سیاه در یافتن حرکت مناسب موفق شود، سفید نمی تواند از باختن جلوگیری کند.


آیا پیشنهادی برای سیاه دارید؟ لبخندبرچسب‌ها: