VCF (Victory by Continuous Fours)

ایدهٔ بعدی به VCF معروف است. پایه‌ٔ این ایده بر اساس همان VCT است، تنها تفاوت این است که VCF از ایجاد پیاپیِ تهدیداتِ چهارتایی (به جای سه‌تایی‌) استفاده می کند.

بنابراین ساختار VCF کمی پیچیده‌تر از VCT است. خلاصه اگر VCF دارید، می‌توانید از چهارتایی‌های خود یکی پس از دیگری برای حمله استفاده کنید. درواقع حریف شما انتخابی برای این ندارد که چطور بازی کند. او مداوماً ناچار می‌شود چهارتایی‌ای که شما رو می‌کنید را مسدود کند. تا زمانی که ببازد.

اگرچه VCT مطمئناً به پیروزی می‌انجامد (چون در این ایده از تهدیدهای دوطرفهٔ پی در پی برای حمله استفاده می شود)، اما حریف این امکان را دارد که از چهارتایی‌های خود برای به تعویق انداختن شکست استفاده کند. در مورد VCF این گزینه مطرح نیست زیرا حریف باید فوراً چهارتایی‌هایی شما را مسدود کند و فرصتی برای بازی در جای دیگر صفحه ندارد.

در شکلِ زیر به نظر می‌رسد سفید با سه‌تایی‌های دوبلِ خود بازی را برده است (مهرهٔ 14)، اما نفرِ سیاه از حرکت چهاردهم به بعد یک موقیعیتِ VCF دارد. در واقع سفید در حرکت چهاردهم مرتکب اشتباه شده است و عملاً بازی را باخته است زیرا نفرِ سیاه می تواند با استفاده از چهارتایی‌های متوالی به پیروزی برسد (همانطور که در شکل مشاهده می کنید).

در شکلِ زیر می‌بینیم که نفر سیاه از VCF خود هوشمندانه استفاده کرده و به همین دلیل برنده بازی شده است.


برچسب‌ها: