Available courses

Course image تورنمنتِ وِی‌چی
باضی
zarinpal payment gateway

تورنمنت وِی‌چی مجموعه‌ای از بازی‌های متعدد است که مرحلۀ مقدماتیِ آن در مدرسه‌ها برگزار می‌شود و مرحلۀ نهایی در بازۀ ۲۲ تا ۲۸ اردیبهشت بین مدارس برگزار می‌شود. اگر مدرسۀ شما به صورت گروهی در تورنمنت ثبت نام نکرده است، می‌توانید با ما تماس بگیرید که با مدرسۀ شما هماهنگ کنیم و یا می‌توانید به صورتِ فردی و به عنوان عضو تیم انستیتو در مسابقات شرکت کنید. در سال ۱۴۰۱ این تورنمنت بین مدارس تهران و در رشته‌های کیپان و نیم‌وِی‌چی برگزار می‌شود. 

شما با عضویت در این اتاق، خودبخود در تورنمنت ثبت نام می‌شوید. هزینۀ شرکت در تورنمنت 65 هزار تومان است. 


Course image اتاقِ مخصوصِ اعضای باشگاهِ وِی‌چی
باضی
zarinpal payment gateway

این اتاق مخصوصِ اعضای باشگاه است. با پرداخت حق عضویتِ سالانه ( 50 هزار تومان در سال 1401) می‌توانید عضو باشگاه شوید. ضمن اینکه در این اتاق می‌توانید با دیگر اعضای باشگاه به تبادل نظر دربارۀ بازی بپردازید، به امکانات زیر نیز دسترسی خواهید داشت:

دسترسی به محتوای آموزشیِ اختصاصی

مطلع شدن از رویدادهای انستیتو

شرکت در دورهمی‌های بازی

برخورداری از تخفیف‌های ویژۀ اعضا 

 با ثبت نام در این اتاق خودبخود عضو باشگاه خواهید شد.Course image اتاقِ عمومیِ وِی‌چی
باضی

در اتاق بازیِ وِی‌چی می‌توانید منابعِ آموزشی را ببینید، اطلاعاتی از تاریخچۀ بازی بخوانید، در چالش‌ها شرکت کنید و هزار و یک کار دیگر. فقط کافی است وارد اتاق شوید!